ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία Παρακοιλιώτης Μιχάλης και Υιοί είναι πιστοποιημένη στην κατασκευή κουφωμάτων από την εταιρεία Europa και πιστοποιημένη με C.E. ευρωπαϊκών προδιαγραφών.